+370 663 86493
PRISTATYMAS VISOJE LIETUVOJE!
+370 663 86493

Pirkimo-pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1 Šios taisyklės reglamentuoja UAB “Filena” (toliau – Pardavėjas) interneto parduotuvės
www.uogosinamus.eu Pirkėjo ir Pardavėjo teisinius santykius, jų teises ir pareigas, pirkimo-pardavimo
sutarties (toliau – Sutartis) sudarymo procedūras, parduodamų prekių (toliau – Prekė/-ės) apmokėjimo ir
pristatymo tvarką, Prekių grąžinimo ir keitimo tvarką, o taip pat Sutarties sudarymo bei tinkamo jos
įvykdymo tikslais gaunamų (tvarkomų) asmens duomenų apsaugą. Toliau – Taisyklės.
1.2 Taisyklės nuo jų susipažinimo ir patvirtinimo momento tampa privalomos visiems interneto
parduotuvės lankytojams, sudariusiems pirkimo-pardavimo sutartį su Pardavėju.
1.3 Pirkti internetinėje parduotuvėje turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę
pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, ir juridiniai asmenys.
1.3 Pirkimo-pardavimo sutartys dėl interneto parduotuvėje parduodamų prekių sudaromos ir
vykdomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.4 Interneto parduotuvė veikia visą parą, nuo 00.00 val. iki 24.00 val.
1.5 Siekdama kuo geresnių veiklos rezultatų ir patenkinti klientų lūkesčius UAB “Filena” nuolat
peržiūri siūlomų prekių asortimentą, todėl mes pasiliekame sau teisę keisti prekių asortimentą ir kainas,
pateiktas mūsų elektroninėje parduotuvėje.

2. Informacija apie Pardavėją
2.1 Taisyklės yra taikomos įsigyjant prekes adresu www.uogosinamus.eu Pardavėjas yra UAB
Filena, Lietuvos bendrovė, tinkamai įregistruota ir veikianti Lietuvos Respublikoje, kodas 305486908
buveinės adresas: Mūrininkų g. 25, Mūrininkai, LT-13182 Vilniaus r., PVM mokėtojo kodas:
LT100013477119. El. parduotuvė: www.uogosinamus.eu
2.2 Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi – Juridinių asmenų registre, registro
tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras.

3. Asmens duomenų tvarkymas
3.1 Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika.
Atsižvelgiant į tai, kad Privatumo politikoje nurodomos svarbios Taisyklių nuostatos, rekomenduojama,
kad Pirkėjas atidžiai jas perskaitytų ir įsitikintų, kad visos Privatumo politikos nuostatos jam yra
suprantamos ir priimtinos.

4. Pirkimo-pardavimo sutartis
4.1 Pirkimo-pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja nuosavybės teise perduoti Pirkėjui jo
užsakytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas Prekes ir sumokėti už jas užsakyme nurodytą
Prekių kainą.
4.2 Sutartis su Pardavėju laikoma sudaryta, Pirkėjui iš interneto parduotuvėje Pardavėjo pateikto
Prekių katalogo suformavus savo pasirinktų Prekių krepšelį, sutikus su Taisyklėmis, teisingai užpildžius
užsakymą ir jį patvirtinus.

5. Prekės ir jų kainos
5.1 Internetinėje parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Pirkėją
įspėjame, kad prekės gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdų, forma, spalva ar dydžiu, nors Pardavėjas
stengėsi kuo tiksliau atvaizduoti.
5.2 Prekių įpakavimas gali skirtis nuo to, kuris pateikiamas atvaizduose, esančiuose internetinėje
parduotuvėje.
5.3 Visos prekės, pateikiamos internetinėje parduotuvėje, yra prieinamos, nebent būtų aiškiai
nurodyta kitaip. Tuo atveju, jeigu užsakytos prekės nebelieka, Pirkėjui per 7 darbo dienas yra grąžinami
pinigai už tokią prekę į Pirkėjo banko sąskaitą iš kurios Pirkėjas apmokėjo už prekes, bei prekės užsakymo
vykdymas yra nutraukiamas.
5.4 Pardavėjas turi teisę tam tikroms prekėms nustatyti minimalų ir/arba maksimalų prekės
užsakymo kiekį vieno užsakymo metu.
5.5 Interneto parduotuvėje parduodamų prekių ir Pardavėjo teikiamų paslaugų pagrindinės
savybės ir kainos su PVM pateikiamos prekių aprašymuose. PVM yra tokio dydžio, kuris taikomas
konkrečiu metu Lietuvos Respublikoje.
5.6 Prekių ir paslaugų kainų, o taip pat Pardavėjo vykdomų akcijų galiojimo laikotarpis yra realus
laikas, jei kainų pateikimo ir vykdomų akcijų galiojimo metu nėra nurodytas konkretus galiojimo
terminas.
5.7 Už interneto parduotuvėje užsakytas prekes atsiskaitoma Lietuvos Respublikos valiuta –
Eurais.
5.8 Prekių kainos neapima užsakymo pristatymo išlaidų.

6. Atsiskaitymo tvarka
6.1. Atsiskaityti už užsakytas prekes interneto parduotuvėje galima:
a) Naudodamasis elektronine bankininkyste;
b) Mokėjimo pavedimu į Pardavėjo sąskaita;
c) Grynais pristatymo metu.

6.2 Pirkėjas, pasirinkęs elektroninės bankininkystės paslaugą prekėms apmokėti, įsipareigoja
sugeneruotą mokėjimą įvykdyti nedelsiant.
6.2 Pirkėjui atsiskaitant bankiniu pavedimu į Pardavėjo sąskaitą, Pirkėjas mokėjimo paskirtyje turi
nurodyti Pirkėjui suteiktą užsakymo numerį.
6.3 Pirkimo kvitas po Sutarties sudarymo pateikiama Pirkėjo užsakyme nurodytu elektroniniu
pašto adresu. Pirkimo dokumentuose nurodoma: užsakytos prekės, jų kiekis, prekių galutinė kaina,
įskaitant visus mokesčius, Pardavėjo suteiktos nuolaidos, prekių pristatymo mokestis ir kiti būtini pateikti
duomenys.

7. Pardavėjo pareigos ir teisės

7.1 Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui, patvirtinusiam užsakymą:
a) Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis pristatyti Pirkėjui
užsakymą atitinkančias tinkamos kokybės, tinkamai supakuotas prekes;
b) Pirkėjui atšaukusiam užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais, grąžinti Pirkėjui už
prekes sumokėtus pinigus ir/ar pakeisti netinkamos kokybės prekes, tinkamos kokybės prekėmis;
c) Pirkėjo duomenis tvarkyti šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos
įstatymo nustatyta tvarka;
d) Pradėti formuoti prekių užsakymus ir skaičiuoti prekių pristatymo terminas, gavus apmokėjimą
už prekes.

7.2 Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu:
a) Pirkėjas nesumoka už prekes per 1 darbo dieną, kai moka pavedimu į Pardavėjo sąskaita;
b) Pirkėjas nesumoka už prekes per 1 darbo dieną, kai moka per elektroninę bankininkystę;
7.3 Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis
internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
7.4 Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui bei saugumui ar
pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar
nutraukti jam galimybę naudotis internetine parduotuve.
7.5 Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą be
atskiro įspėjimo.
7.4 Vykdyti kitus šiose Taisyklės ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas Pardavėjo
įsipareigojimus ir teises.

8. Pirkėjo pareigos ir teisės
8.1 Pirkėjas įsipareigoja Pardavėjui:
a) Registracijos formoje pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis. Pasikeitus registracijos
formoje nurodytiems duomenims Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti;
b) Neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda savo
prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją;
c) Sąžiningai ir teisingai naudotis internetine parduotuve, nekenkti jos darbui ar stabiliam
veikimui. Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti,
sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius
Pirkėjo nuostolius;
d) Nurodytu laiku priimti užsakytas ir Pardavėjo perduodamas, tinkamos kokybės Prekes (išskyrus
atvejus, kai Pirkėjas turi teisę reikalauti jas pakeisti ar nutraukti Sutartį), o taip pat šiose Taisyklėse
nustatyta tvarka, Pirkėjo pasirinktu būdu tinkamai atsiskaityti su Pardavėju;
e) Per 24 valandas nuo prekių gavimo apžiūrėti Prekes ir įsitikinti, kad gautos Prekės yra tos,
kurias Pirkėjas užsakė.
8.2 Pirkėjas turi teisę:

a) Gauti tinkamos kokybės, tinkamai supakuotas užsakytas Prekes;
b) Per 24 valandas nuo prekių gavimo apžiūrėjus Prekes ir įsitikinti, kad jos yra nekokybiškos ir/ar
ne tos, kurios buvo užsakytos, informuoti Pardavėją ir pakeisti ar grąžiniti Prekes.
c) Per 5 darbo dienas atgauti pinigus už Prekę į banko sąskaitą iš kurios Pirkėjas apmokėjo už
Prekes, jeigu užsakytos Prekės nebeliko, užsakymo vykdymas yra nutraukiamas ar Prekės buvo grąžintos
Pardavėjui.
8.3 Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų
reikalavimų.

9. Prekių pristatymas
9.1 Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t.y. pasinaudoti
Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga.
9.2. Prekių pristatymas Pirkėjo, nurodytu adresu.
9.3. Pardavėjas pateikia Prekes Pirkėjui terminais, nurodytais užsakymo metu prie pasirinkto
pristatymo būdo. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais Prekių pateikimas gali vėluoti dėl
nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja
nedelsdamas susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
9.4. Prekes pristačius Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės pirkėjui yra perduotos. Jei
planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip
kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju
Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu.
9.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų
pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl
nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
9.6. Pristatymo išlaidų dydis nurodomos internetinėje parduotuvėje gali keistis.

10. Prekių grąžinimo sąlygos
10.1 Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis LR vyriausybės nutarimu Nr. 738 ,,Dėl
mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ (galioja nuo 2014-07-29) bei vadovaujantis CK
straipsniuose 6.22810 ir 6.22811 nustatyta tvarka (galioja nuo 2015-01-01).
10.2 Tuo atveju, jei Prekė yra nekokybiška, Pirkėjas apie kokybės trūkumus privalo informuoti
elektroninės Pardavėją per 24 valandas (išskirtiniais atvejais terimnas pratęsiamas iki 5 kalendorinių
dienų kai produkto kokybę sunku nustatyti tik matant Prekės išorę, pvz.: granatas) ir užpildyti Prekių
grąžinimo formą, esančią Pardavėjo internetinės svetainės skiltyje “Prekių grąžinimas”
10.3 Už Prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota
ir tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamo daikto.

10.4 Prekės nebus priimamos atgal, jei buvo naudojamos ir/arba buvo sugadintos ir/arba
prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti
prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).
10.5 Jeigu pristatyta Prekė neatitinka kokybės reikalavimų, parduotų Prekių trūkumai šalinami,
nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR vyriausybės nutarimu Nr. 738 ,,Dėl
mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ (galioja nuo 2014-07-29) bei vadovaujantis CK
straipsniuose 6.22810 ir 6.22811 nustatyta tvarka (galioja nuo 2015-01-01).
10.6 Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti naudodamasis savo pasirinkto kurjerio
paslaugomis, Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja savo
sąskaita pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Kai pardavėjas neturi
analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(es) sumokėtus pinigus.
10.7 Pardavėjas pasilieka teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų Prekių, jei Pirkėjas nesilaiko aukščiau
nurodytos Prekių grąžinimo tvarkos (reikalavimų).
10.8 Jeigu prekių grąžinimas vyksta ne dėl prekės netinkamos kokybės, už papildomas sumokėtas
paslaugas (pristatymas į namus ar darbo vietą, papildomai atlikti darbai) pinigai negrąžinami.

11. Informacijos siuntimas
11.1 Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto
adresu ir/ar mobiliojo telefono numeriu.

11.2 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje
„Kontaktai” nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
11.3 Uždėdamas varnelę ties „Sutinku gauti uogosinamus.eu akcijas bei naujienas el. paštu“,
Pirkėjas nurodo, kad jis sutinka gauti informacinę ir reklaminę medžiagą apie paslaugas, prekes iš
Pardavėjo pateiktu adresu, SMS žinute ir skambučiu į nurodytą mobiliojo telefono numerį, ir (arba)
elektroniniu paštu.

12. Baigiamosios nuostatos
12.1 Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės
aktais.
12.2 Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra
sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.